Helse miljø og sikkerhet

HMS for tillitsvalgte - virtuelt kurs

Kurs-id: 356526
Sted: AOF Norge
Timetall: 8
Kursstart Info: 31.08.2020 - 03.09.2020
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 28.08.2020
Pris: kr 0
Kontaktperson: Torgrim Kokaas
E-post: torgrim.kokaas@aof.no
Mobil: 97614986
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset gir tillitsvalgte en innføring i HMS samt bidra til å stimulere til ytterligere engasjement i HMS arbeidet. Målsettingen er at man etter gjennomført kurs skal ha fått:

  • en innføring og orientering om krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
  • en grunnleggende forståelse av egen rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet samt grenser og samspill med andre aktører på HMS området.
  • En innføring i regelverk og problemstillinger knyttet til arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og internkontroll
  • reflektert over de ulike aktørene og deres roller og oppgaver på HMS-området fått kjennskap til regelverket knyttet til varsling og personvern

Kurset er et selvstendig kurs med avsluttende kompetanse. I krav til forkunnskaper eller opptakskrav vil det ev framkomme hva som ligger til grunn for å kvalifisere til kurset.

 



Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: