Helse miljø og sikkerhet

HMS for ledere - nettkurs - fortløpende

Kurs-id: 370438
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 5
Kursstart Info: 01.09.2021 - 17.12.2021
Klokkeslett: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 14.12.2021
Pris: kr 3247
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berthelsen@aof.no
Mobil: 909 15 646
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet og behandler bl.a.:

  • Nytteverdi av systematisk HMS arbeid
  • Lov og regelverk
  • Ansvar, rolle og oppgaver i HMS arbeidet
  • HMS faktorer
  • Kartleggingsmetoder
  • Dokumentasjon og systematikk


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: