Helse miljø og sikkerhet

HMS for ledere

Kurs-id: 348335
Sted: Rakkestad
Timetall: 7
Kursstart Info: 29.04.2020
Klokkeslett: 08.30 - 15.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 2850
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 916 46 395
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.  Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.  For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeids systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: