Helse miljø og sikkerhet

HMS for ledere

Kurs-id: 332013
Sted: nettkurs
Timetall: 0
Kursstart Info: 03.10.2019 - 31.12.2020
Klokkeslett: 06:00 - 23:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 3438
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. 

Image result for hms for ledere

Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet og behandler bl.a.:

  • Nytteverdi av systematisk HMS arbeid
  • Lov og regelverk
  • Ansvar, rolle og oppgaver i HMS arbeidet
  • HMS faktorer
  • Kartleggingsmetoder
  • Dokumentasjon og systematikk

HMS for ledere -  for påmelding kurs klikk her

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: