HMS For Ledere innen industri , bygg og annlegg - Virtuelt klasserom, landsdekkende kurs

Kurs-id: 366057

Pris: 2500 kr

Teams virtuelt klasserom , Bodø
Kursstart Info: 27.01.2021 - 27.01.2021
Tid: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 25.01.2021
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no