HMS for ledere innen helse og omsorg - virtuelt, landsdekkende kurs

Kurs-id: 366059

Pris: 2500 kr

Teams virtuelt klasserom , Bodø
Kursstart Info: 31.03.2021 - 31.03.2021
Tid: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 29.03.2021
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no