Helse miljø og sikkerhet

HMS for ledere-arbeidsgivere

Kurs-id: 371150
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 5
Kursstart Info: 19.04.2021 - 19.04.2021
Klokkeslett: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 15.04.2021
Pris: kr 3247 kr
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området.

Kurset er dagskurs som gjennomføres med virtuell undervisning via teams fra 09:00-14:00

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet og behandler bl.a.:

  • Nytteverdi av systematisk HMS arbeid
  • Lov og regelverk
  • Ansvar, rolle og oppgaver i HMS arbeidet
  • HMS faktorer
  • Kartleggingsmetoder
  • Dokumentasjon og systematikk


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: