Helse miljø og sikkerhet

HMS - Varme arbeider - Bergen

Kurs-id: 346638
Sted: Kokstad
Timetall: 6
Kursstart Info: 12.06.2020
Klokkeslett: 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 3500,-
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Varme arbeid

Forsikringsnæringen har egne sikkerhetsforskrifter til forsikringsavtalene. De gir forsikringstaker spesifikke krav til adferd for at sikkerheten skal være ivaretatt. Med hjemmel i forsikringsloven §1-2 så har forsikringsbransjen utviklet en forskrift for utførelse av varme arbeider

Om kurset

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: