Helse miljø og sikkerhet

HMS - Varme arbeider - Aksdal - Mai

Kurs-id: 347922
Sted: Aksdal Næringspark
Timetall: 8
Kursstart Info: 18.05.2020
Klokkeslett: 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist: 17.05.2020
Pris: kr 1990,-
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Varme arbeid

Forsikringsnæringen har egne sikkerhetsforskrifter til forsikringsavtalene. De gir forsikringstaker spesifikke krav til adferd for at sikkerheten skal være ivaretatt. Med hjemmel i forsikringsloven §1-2 så har forsikringsbransjen utviklet en forskrift for utførelse av varme arbeider

Om kurset

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: