Helse miljø og sikkerhet

HMS - Mellomledere - Bergen

Kurs-id: 346635
Sted: Kokstad
Timetall: 16
Kursstart Info: 08.06.- 09.06.2020
Klokkeslett: 08:30 - 15:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 3750,- inkl. matr. og lunsj
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:

Mellomledere

Kursets målsetting:

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette er ikke et ansvar som kan delegeres bort.

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført.

Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått HMS-opplæring.

Mellomledernes rolle i HMS-arbeidet:

Opplæringen har fokus på følgende:

  • Ansvar og medvirkning
  • Mellomlederrollen i HMS perspektiv
    • Rollemodell
    • Kommunikasjon

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: