Helse miljø og sikkerhet

HMS - Lederopplæring - Bergen

Kurs-id: 346609
Sted: Kokstad
Timetall: 8
Kursstart Info: 04. juni 2020
Klokkeslett: 08:30 - 15:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 1990,- inkl. matr. og lunsj
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:

Ledere, arbeidsledere, HMS-medarbeidere og andre med ønske og behov for opplæring innen HMS.

Kursets målsetting:

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette er ikke et ansvar som kan delegeres bort.

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført.

Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått HMS-opplæring.

Opplæringen har som mål å:

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • ¿Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: