Helse miljø og sikkerhet

HMS - for mellomledere - Sogndal

Kurs-id: 345936
Sted: Sogndal
Timetall: 16
Kursstart Info: 23.03.- 24.03.2020
Klokkeslett: 08:30 - 15:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 3750,- inkl. matr. og lunsj
Kontaktperson: Wenche Lien Fotland
E-post: wenche.lien.fotland@aof.no
Telefon: 55 30 90 50
Mobil: 412 016 89
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:

Mellomledere

Kursets målsetting:

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette er ikke et ansvar som kan delegeres bort.

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført.

Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått HMS-opplæring.

Mellomledernes rolle i HMS-arbeidet:

Opplæringen har fokus på følgende:

  • Ansvar og medvirkning
  • Mellomlederrollen i HMS perspektiv
    • Rollemodell
    • Kommunikasjon

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: