Helse miljø og sikkerhet

HMS - Arbeidsvarslingskurs 3 - Aksdal - April

Kurs-id: 347930
Sted: Aksdal Næringspark
Timetall: 6
Kursstart Info: 16.04.2020
Klokkeslett: 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist: 15.04.2020
Pris: kr 1900
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsvarsling 3

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.
 

Bestått kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: