Helse miljø og sikkerhet

HMS - Arbeidsmiljøutdanning - grunnkurs - Bergen

Kurs-id: 346593
Sted: Kokstad
Timetall: 40
Kursstart Info: 01.06.- 03.06 + 11.06.2020
Klokkeslett: 08:30 - 15:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 7350,- inkl. matr. og lunsj
Kontaktperson: Espen Berntsen
E-post: espen.berntsen@aof.no
Telefon: 913 61 625
Mobil: 913 61 625
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:

Ledere, verneombud, AMU-medlemmer og tillitsvalgte.

Kursets målsetting:

Kurset har som mål at deltakerne skal få innsikt i og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheten. Deltakerne skal lære arbeidsmåter, teknikker og systemer de kan ta med seg tilbake til arbeidsplassen. Dette gir et godt grunnlag for handling og resultater.

På kurset lærer deltakerne å identifisere HMS-problemer i virksomheten, finne forklaringer og sammenhenger, avdekke og kartlegge konsekvenser og finne gode løsninger. Det undervises også om regelverk, formaliteter og ansvarsfordeling.

I kurset inngår også en praktisk oppgave på egen arbeidsplass. Kursleder vil kontakte HMS avdelingen / leder og kartlegge hvilken oppgave deltaker kan utføre som en del av opplæringen. Dette vil skape en god win-win situasjon for både bedriften og deltaker, samt skape større engasjement og motivasjon for aktiv HMS refleksjon i arbeidshverdagen.

Kursorganisering:

  • Mandag – onsdag på kurs
  • Gjennomføring av praktisk oppgave i egen bedrift
  • Torsdag uken etterpå kurs igjen

Faglig innhold:

Basismodul (grunnleggende)

Grunnopplæring arbeidsmiljø, relevant lov og regelverk, fullt forsvarlig arbeidsmiljø, roller, ansvar og oppgaver, bedriftskultur, holdninger, adferd og motivasjon, risiko, systematisk HMS arbeid, kartlegging, metoder og verktøy samt handlingsspiralen.

Temamodul (Arbeidsmiljøfaktorer)

Fysisk arbeidsmiljø – generelt, inneklima, støy, personlig verneutstyr (PVU), kjemisk arbeidsmiljø, ergonomi, fysisk aktivitet, biologisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø – generelt, arbeidsorganisering, omorganisering og endringsprosesser, stress, press og utbrenthet, trusler og vold, alenearbeid, mobbing/trakassering, arbeidstid og helse, Inkluderende arbeidsliv, konflikter på arbeidsplassen, personvern, kontroll og overvåking, varsling, sosial dumping.

Praktisk oppgave som utføres på egen bedrift mellom samlingene.

 

OM AOF:

AOF er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).

AOF følger dermed også egne kvalitetskriterier gitt av HF i tillegg til de kravene som er nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale. Dette dokumenteres ved at AOF benytter partenes felleslogo (HF sløyfa) på materiell, kursbevis og i markedsføring.

Arbeidsmiljøutdanningen - Grunnkurs er svært fleksibelt og kan tas på ulike måter, som tradisjonelt kurs, som nettkurs og som kombinerte kurs. AOF tilbyr skreddersydde bedriftsinterne løsninger.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: