Helse miljø og sikkerhet

Fallsikringskurs - Oktober - Voss

Kurs-id: 360376
Sted: Voss
Timetall: 4
Kursstart Info: 06.10.2020
Klokkeslett: 08:30 - 12.00
Påmeldingsfrist: 01.10.2020
Pris: kr 1500,- + bevis
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeid i høyden

Det generelle kravet er at alt arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidsgiver velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden.

 

Om kurset

For å ha rett til å bruke fallsikringsutstyr skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:

 • Oppbygging.
 • Betjening.
 • Bruksegenskaper.
 • Bruksområder.
 • Vedlikehold og kontroll.

Likeledes skal den som planlegger og leder arbeidet i henhold til arbeidsmiljøloven ha tilstrekkelig kunnskaper om bruken av arbeidsutstyret slik at dette planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.

 

Følgende temaer gjennomgås på fallsikrings kurset:

 • Fallende gjenstander.
 • Fallenergi.
 • Krav ved arbeid i høyden.
 • Kollektive vernetiltak.
 • Personlige vernetiltak.
 • Merking av PVU.
 • Sikring av Verktøy og materiell.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: