Bransjeprogram mat og drikkevareindustrien,Maskiner og redskap, verktøy og småmaskiner 2

Kurs-id: 363906

Pris: 0 kr

Nettkurs , Nettkurs
Kursstart Info: 23.10.2020 - 02.07.2021
Tid: 10:00 - 01:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no