Bransjeprogram mat og drikkevareindustrien,Maskiner og redskap, verktøy og småmaskiner 2

Kurs-id: 363906

Pris: 0 kr

Nettkurs , Oslo
Kursstart Info: 23.10.2020 - 02.07.2021
Tid: 10:00 - 01:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no