Helse miljø og sikkerhet

Bransjeprogram mat og drikkevareindustrien,Maskiner og redskap, verktøy og småmaskiner 2

Kurs-id: 363906
Sted: Nettkurs
Timetall: 1
Kursstart Info: 01.07.2020 - 02.07.2021
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 0
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

· Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

Hvem kan ta disse kursene?

· Disse kursene er gratis for deg som jobber innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er i jobb, helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning foregår på norsk.

Påmelding

1.Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

2.Du vil deretter motta et spørreskjema angående bransjetilhørighet. Dette skjemaet må sendes inn før din søknad kan bli vurdert og du kan bli tatt opp på kurset. Dersom dette ikke sendes inn vil det bli betraktet som at du trekker søknaden din.

3. Du vil få tilsend brukernavn og passord.

 

 

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. 


Innhold:

  • Bruk av arbeidsutstyr
  • Arbeidsområder og krav til personell
  • Risikovurdering
  • HMS, ulykker og ansvar
  • Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Øvingsoppgaver
  • Avsluttende test

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: