Bransjeprogram mat og drikkevareindustrien Personløfter ABC 2 Teams

Kurs-id: 361475

Pris: 0 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 19.03.2021 - 19.03.2021
Tid: 08:30 - 19:00
Påmeldingsfrist: 18.03.2021
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no