Helse miljø og sikkerhet

Bransjeprogram mat og drikkevareindustrien Personløfter ABC

Kurs-id: 356429
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 11
Kursstart Info: 5.februar på teams
Klokkeslett: 08:30 - 15:00
Påmeldingsfrist: 04.02.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

· Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

Hvem kan ta disse kursene?

· Disse kursene er gratis for deg som jobber innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er i jobb, helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning foregår på norsk.

Påmelding

1.Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

2.Du vil deretter motta et spørreskjema angående bransjetilhørighet. Dette skjemaet må sendes inn før din søknad kan bli vurdert og du kan bli tatt opp på kurset. Dersom dette ikke sendes inn vil det bli betraktet som at du trekker søknaden din.

3. Du vil få tilsend brukernavn og passord.

 

TEAMS UNDERVISNING

Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås.

Kurset har tre moduler dvs en e-læringsmodul, en modul med undervisning ved bruk av virtuelt klasserom og en praktisk del.
 • Minimodul 1.1. som selvinnstruert e-læring
 • Innledning og informasjon
 • Ulykker med personløfter
 • Personløfterens konstruksjon og virkemåte
 • Stabilitet
 • Miljøet rundt personløfteren
 • Personløftertyper og klasseinndelinger
 • Kontroll, rapportering fra forskriftsgrunnlag
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Sluttest
 • Demonstrasjon, praksis (kan tas hos egen arbeidsgiver eller med instruktør fra AOF).

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: