Helse miljø og sikkerhet

Bransjeprogram for mat og drikke industrien- Kjemikalier kurs 1 og 2

Kurs-id: 367003
Sted: Nettkurs
Timetall: 1,5
Kursstart Info: 01.12.2020 - 31.05.2021
Klokkeslett: 09:00 - 23:00
Påmeldingsfrist: 31.05.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

I samarbeid med Nodus As leverer AOF nettkurs for bransjeprogramet mat og drikkeindustrien

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber med produksjonsmaskiner innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning og eksamen foregår på norsk.

 

Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, der innkjøp, avfallshåndtering, kartlegging, risikovurdering og handlingsplan er i fokus. 

Del 1 Her får du lære hvordan du utfører kartlegging, risikovurdering og lager en handlingsplan. Vi ser også på avfallsdeklarering og mye mer. 

Ved å følge råd i kurset vil virksomheten få god oversikt over lagerbeholdning, kunne redusere denne og velge mer miljøvennlige prosesser eller kjemikalier. 

På denne måte vil en redusere skaderisiko på ansatte og miljø. 

God kjemikaliekontroll kan også resultere i reduserte kostnader. 

Del 2 er også laget for brukere som skal benytte kjemikalier i sitt arbeid. 

Her får du lære hvordan du skal håndtere kjemikalier og bruke et HMS sikkerhetsdatablad. Her er også fokus på avfallshåndtering, tiltakskort og mye mer. 

Ved å følge råd i kurset vil ansatte kunne velge å håndtere kjemikalier på en korrekt måte og i henhold til gjeldende regelverk. 

På denne måte vil en redusere skaderisiko på ansatte og miljø. 

God kjemikaliekontroll kan også resultere i reduserte kostnader. 

Påmelding

Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet. Du vil deretter motta et spørreskjema angående bransjetilhørighet . Dette skjemaet må sendes inn før din søknad kan bli vurdert og du kan bli tatt opp på kurset. Dersom dette ikke sendes inn vil det bli betraktet som at du trekker søknaden din.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: