Helse miljø og sikkerhet

Bransjeprogram Arbeidsmiljøutdanningen Grunnkurs kombinert virtueltklasserom og nettbasert

Kurs-id: 361482
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 40
Kursstart Info: 08.03-23.03.21
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 04.03.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Kurset gjennomføres med 4x 4 timers vitrueltklasseromsundervisning den 08.03.-09.03 og 22.03-23.03 Resten av kurset gjennomføres som nettkurs. Du vil få pålogging på mail før oppstart.

Er det virkelig gratis?

 • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

Hvem kan ta disse kursene?

 • Disse kursene er gratis for deg som jobber med produksjonsmaskiner innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning og eksamen foregår på norsk.

Når kan du ta kurs?

 • Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men det er ikke utenkelig at de blir forlenget. Frem til 31. desember kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset vi har nå begynt å fylle opp kursene som starter i august.

Undervisning med veileder( virtuelt via teams) 19.10-20.10 og  26-27.10 +  Undervisningen er fra 10:00-14:00 hver samling. Resten av kurset gjennomføres som nettkurs med lisens på 1 år.

 • Målgruppe for dette kurset: Personer som er ansatt i, er permittert fra eller arbeidsledige som har erfaring fra mat- og drikkevareindustrien (bransjeprogrammets målgruppe).Kurset er lovpålagt for verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg. Anbefalt for ledere og tillitsvalgte.Dette kurset kombinerer undervisning i virtuelt klasserom og selvinstruerende nettmoduler.Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom i plattformen Teams. Det eneste som kreves er at deltakerne har forbindelse til Internett og PC/nettbrett. Kursene gjennomføres i Teams.Kurset er på 40 timer, fordelt på 16 timer undervisning og 24 timer e-læring/nettmoduler.Nettmodulene er lagt opp som selvinstruerende e-læringsmoduler som kombinerer tekst, animasjoner, varierte oppgaver og sluttest.

 

Kort om kurset:

Lovpålagt kurs for verneombud, ledere og arbeidsmiljøutvalget som skal bidra til at virksomheten jobber systematisk med HMS.

Arbeidsmiljøutdanningen er grunnsteinen i HMS/arbeidsmiljøopplæringen. Dette er grunnkurset som verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalget skal ha, og som ledere på ulike nivåer og andre aktører bør ha for å kunne være aktiv for et bedre arbeidsmiljø.

AOFs grunnkurs er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivets organisasjoner, virksomheter og ressurspersoner fra ulike bransjer.AOF Norge samarbeider med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som avtalefestet kursarrangør på vegne av LO og NHO.

Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det

systematiske HMS- arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og

arbeidsmåter.

Kurset setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet,

effektivitet og lønnsomhet.

Målgruppen har krav på nødvendig opplæring, og bør også gjennomføre dette i rimelig tid etter at hun/han tiltrådde vervet

Interne fordeler av et godt HMS- arbeid

 

Eksterne fordeler av et godt HMS- arbeid

 

 

 • Lavere sykefravær
 • Fornøyde medarbeidere/økt trivsel
 • Medarbeidere som tar ansvar!
 • Engasjement
 • Samhold
 • Forebygger skader og ulykker
 • Beredskap i tilfelle skader på mennesker og utstyr
 • Reduserte forsikringspremier
 • Tydelige rutiner
 • God arbeidsflyt
 • Økt produktivitet
 • Økonomisk vekst

 

 

 • Fornøyde kunder/tillit
 • Service
 • Gode produkter
 • Få reklamasjoner
 • Sikkerhet mot krav
 • Mersalg
 • Fordel ved anbud
 • Tilfredsstiller krav fra tilsynsmyndigheter

 

Påmelding

Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet. Du vil deretter motta et spørreskjema angående bransjetilhørighet . Dette skjemaet må sendes inn før din søknad kan bli vurdert og du kan bli tatt opp på kurset. Dersom dette ikke sendes inn vil det bli betraktet som at du trekker søknaden din.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: