Helse miljø og sikkerhet

Bransjeprogram Alenearbeid - virtuelt

Kurs-id: 370883
Sted: Teams 2
Timetall: 8
Kursstart Info: 16.03.2021 - 17.03.2021
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 12.03.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Kurset gjennomføres ved virtuelt klasseromsundervisning 16.03 4 timer og  17.03 4 timer= 8 timer. Du vil få tilsendt innlogging til teams i forkant av kurset.

Er det virkelig gratis?

 • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

Hvem kan ta disse kursene?

 • Disse kursene er gratis for deg som jobber med produksjon innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning foregår på norsk.

Påmelding

Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet. Du vil deretter motta et spørreskjema angående bransjetilhørighet . Dette skjemaet må sendes inn før din søknad kan bli vurdert og du kan bli tatt opp på kurset. Dersom dette ikke sendes inn vil det bli betraktet som at du trekker søknaden din.

NB! Dette er ikke et forbunds/mottokurs og derfor dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Informasjon om kurset

Dette kurset kombinerer undervisning i virtuelt klasserom med selvinstruerende e-læring. Virtuelt klasserom benyttes interaktivt.
Dette innebærer at man som deltaker er en aktiv del av klassen hvor man kan kommunisere med hverandre og veileder. 

Målgruppen for kurset er:

 • Tillitsvalgte
 • Verneombud
 • Ledere på ulike nivå
 • Ansatte i relevante bransjer

Læringsmål, etter endt kurs skal deltakeren kunne:

 • Forstå de forskjellige typene alenearbeid
 • Identifisere og vurdere kilder til farer og risiko
 • Fullføre en risikovurdering
 • Behandle, forhindre og kontrollere risikoen
 • Forstå sikkerhetsutstyr til alenearbeidere
 • Sette opp et trygt arbeidssystem
 • Forstå den ansattes ansvarsforhold og ha kunnskap om regelverket
 • Skissere hvilke krav og dokumenter som må oppdateres og gjennomgås

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: