Helse miljø og sikkerhet

Bransjekurs mat og drikkevareindustrien - sertifisert sikkerhetsopplæring traverskranfører - høst

Kurs-id: 372592
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 48
Kursstart Info: 06.12.2021 - 10.12.2021
Klokkeslett: 08:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 29.11.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berthelsen@aof.no
Mobil: 909 15 646
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.
Opplæringen gir bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av denne type kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner kan unngås.
Når kandidaten har bestått teoretisk prøve samt avsluttende praktisk kjøreprøve på bro- og traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: