Helse miljø og sikkerhet

Bakløfter

Kurs-id: 318931
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 4
Kursstart Info: 7 februar
Klokkeslett: 09:00-13:00
Påmeldingsfrist: 07.02.2020
Pris: kr 1400
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no
Mobil: 41261736
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sikkerhetsopplæring i bruk av bakløfter skal kunne bidra til å redusere risiko, slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige farer. Kurset gjennomgår lovgrunnlag og sikkerhetsteori samt praktisk bruk, og visuell kontroll av bak løftere.

Målgruppe:
Enhver som skal bruke bak løfter i arbeidssammenheng.

Myndighetskrav:
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 

Kursinnhold:
Deltakerne skal etter gjennomført kurs:        

  • Ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
  • Kjenne brukerveiledningen til det aktuelle arbeidsutstyret
  • Ha kunnskap om aktuelt verneutstyr og verneinnretninger
  • Kunne bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig og trygg måte
  • Ha kjennskap til krav vedlikehold og kontroll av utstyret

Kursgjennomføring:
Kurset gjennomføres over 4 timer teori med godkjent instruktør fra AOF Norge.

Dokumentasjon:
Etter gjennomført kurs får deltakeren dokumentert i form av kursbevis i A4 format eller k
ompetansekort i bankkortformat med bilde.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: