Helse miljø og sikkerhet

Bakløfter

Kurs-id: 373486
Sted: Akershus
Timetall: 4
Kursstart Info: 29.03.2022
Klokkeslett: 08:30 - 12:30
Påmeldingsfrist: 22.03.2022
Pris: kr 1400 kr
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 93492363
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sikkerhetsopplæring i bruk av bakløfter skal kunne bidra til å redusere risiko, slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige farer. Kurset gjennomgår lovgrunnlag og sikkerhetsteori samt praktisk bruk, og visuell kontroll av bak løftere.

Hvem vinner "Trailer Innovation"?

Målgruppe:
Enhver som skal bruke bak løfter i arbeidssammenheng.

Myndighetskrav:
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 

Kursinnhold:
Deltakerne skal etter gjennomført kurs:        

  • Ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
  • Kjenne brukerveiledningen til det aktuelle arbeidsutstyret
  • Ha kunnskap om aktuelt verneutstyr og verneinnretninger
  • Kunne bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig og trygg måte
  • Ha kjennskap til krav vedlikehold og kontroll av utstyret

Kursgjennomføring:
Kurset gjennomføres over 4 timer teori med godkjent instruktør fra AOF Norge.

Dokumentasjon:
Etter gjennomført kurs får deltakeren dokumentert i form av kursbevis i A4 format eller kompetansekort i bankkortformat med bilde.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: