Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsvarsling Modul 2 Harstad

Kurs-id: 348131
Sted: Harstad
Timetall: 12
Kursstart Info: 03.03.2020 - 04.03.2020
Klokkeslett: 16:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 24.02.2020
Pris: kr 3700
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsvarsling øker sikkerheten på vegen

Formålet med dette kurset er å øke sikkerheten til vegarbeidere og trafikanter, samtidig som trafikken skal avvikles med minst mulig forsinkelser. For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt under utførelse av arbeidet. Deres sikkerhet ivaretas gjennom god skilting, oppmerking og signaler. I tillegg benyttes ulike typer sikringer som rekkverk og gjerder. Disse hindrer at kjøretøy eller personer uaktsomt kan komme inn på arbeidsområdet.

For trafikantene kan vegarbeid medføre uforutsette hindringer i kjørebanen. Omlegging av veg eller kjørefelt er typiske forstyrrelser som kan oppstå under vegarbeid. Sikkerheten for kjørende ivaretas blant annet ved god informering tilpasset den aktuelle situasjonen, samt at de ledes på en sikker måte forbi arbeidsstedet. I tillegg vil skilting om riktig fartsnivå, kjøretøyplassering og vikepliktforhold være viktig. Mer informasjon om krav og retningslinjer til varsling og sikring ved vegarbeid, finner du på Vegvesenet sine nettsider.

Krav om kompetansebevis

Alle som skal utføre arbeid på eller ved riks- og fylkesveg pliktes å ha gjennomført arbeidsvarslingskurs. Det er kun kursholdere godkjent av Vegdirektoratet som kan tilby gyldig opplæring. Vi tilbyr alle nødvendige kurs, hvor kursbevis er gyldig i 5 år. 

Kurs 1 er for ansatte hos entreprenører, samt andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som medfører opphold på riks- eller landeveier.

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ledere eller personer med ansvar på arbeidsområdet.

Kurs 3 er for deg som skal gjennomføre manuell trafikkdirigering (Krever også Kurs 1 og 2).

 

For ytterligere behov for informasjon kontakt: Malin Hallem telefon 942 81 777 malin.hallem@aof.noGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: