Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsvarsling Modul 1 - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 366797
Sted: Hvor som helst - Videoundervisning
Timetall: 6
Kursstart Info: Oppstart i April !
Klokkeslett: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 14.03.2021
Pris: kr 2900
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

AOF Norge tar smittevern på alvor, derfor har vi valgt å gjennomføre dette kurset via teams. Innholdet er det samme og kurset er like fullverdig som et som gjennomføres ved fysisk klasserom. 

Kurset er beregnet på enhver som jevnlig skal utføre arbeid på vei.

Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: