Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsvarsling Modul 1 - Mosjøen

Kurs-id: 314022
Sted: Fru Haugans Hotel A/S
Timetall: 6
Kursstart Info: 07.05.2019
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 06.05.2019
Pris: kr 2250
Antall dager: 1
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post: jorn.jonassen@aof.no
Mobil: +47 97791490
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset er beregnet på enhver som jevnlig skal utføre arbeid på vei.
Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

For ytterligere behov for informasjon kontakt: Jørn Jonassen, mob. 97791490 eller jorn.jonassen@aof.no


 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: