Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsvarsling Modul 1 - Mo i Rana

Kurs-id: 320710
Sted: Driv Karriere
Timetall: 6
Kursstart Info: 12.06.2019
Klokkeslett: 08:00 - 14:30
Påmeldingsfrist: 10.06.2019
Pris: kr 2450
Antall dager: 1
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post: jorn.jonassen@aof.no
Mobil: +47 97791490
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset er beregnet på enhver som jevnlig skal utføre arbeid på vei.
Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

For ytterligere behov for informasjon kontakt: Jørn Jonassen, mob. 97791490 eller jorn.jonassen@aof.no


 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: