Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsvarsling Modul 1 - Bardufoss

Kurs-id: 302349
Sted: Bardufoss
Timetall: 6
Kursstart Info: 18.02.2019 - 18.02.2019
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 2900
Kontaktperson: Tom Bull
E-post: tom.bull@aof.no
Telefon: 913 07 190
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset er beregnet på enhver som jevnlig skal utføre arbeid på vei.
Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: