Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsvarsling 1 virttuelt kurs teams

Kurs-id: 365445
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 6
Kursstart Info: 5 desember
Klokkeslett: 0800 - 1500
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 1990
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset er beregnet på enhver som jevnlig skal utføre arbeid på vei.
Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: