Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutdanningen kombinet virtuelt klasserom og nettkurs

Kurs-id: 365659
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 40
Kursstart Info: 18.01.2021 - 02.02.2021
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 14.01.2021
Pris: kr 7900 kr
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset gjennomføres med 4x 4 timers virtuellklasseromsundervisning. 

Dato for gjennomføring er 18-19.01.2021 og 01.02.2021. Resten av kurset gjennomføres som nettkurs. Du vil få pålogging på mail før oppstart.

Dette er kurset som representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være de aktive aktørene for et bedre arbeidsmiljø som de både kan og bør være. Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø/HMS arbeid.

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Gjennom et landsomfattende nettverk av avdelinger og veiledere tilbys kurs over hele landet.

Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det

systematiske HMS arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og

arbeidsmåter.

Kurset setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet,

effektivitet og lønnsomhet.

Målgruppen har krav på nødvendig opplæring, og bør også gjennomføre dette i rimelig tid etter at hun/han tiltrådde verve

Interne fordeler av et godt HMS arbeid

Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid

 

Interne fordeler av et godt HMS arbeid

Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid

Lavere sykefravær

• Fornøyde medarbeidere/økt trivsel

• Medarbeidere som tar ansvar! Engasjement

• Samhold

• Forebygger skader og ulykker

• Beredskap i tilfelle skader på mennesker og utstyr

• Reduserte forsikringspremier

• Tydelige rutiner

• God arbeidsflyt

• Økt produktivitet

• Økonomisk vekst

Fornøyde kunder/tillit

• Service

• Gode produkter

• Få reklamasjoner

• Sikkerhet mot krav

• Mersalg

• Fordel ved anbud

• Tilfredsstiller krav fra tilsynsmyndigheter

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: