Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutdanningen-40 t

Kurs-id: 360857
Sted: AOF Innlandet
Timetall: 40
Kursstart Info: 03.11.2020 - 17.11.2020
Klokkeslett: 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist: 20.10.2020
Pris: kr 7 900,-
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsmiljøutdanningen er grunnsteinen i HMS/arbeidsmiljøopplæringen.

Kursdager er 03.11+04.11 og 16.11+17.11.20 Deltagerne skal også jobbe med en hjemmeoppgave i mellom samlingene som er tilknyttet kurset og arbeidsplassen.

AOFs grunnkurs er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivets organisasjoner, virksomheter og ressurspersoner fra ulike bransjer. AOF Norge samarbeider med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som avtalefestet kursarrangør på vegne av LO og NHO.

Dette innebærer at man følger egne kvalitetskriterier gitt av partene i tillegg til kravene nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale — noe som dokumenteres ved at

AOF Norge benytter partenes felleslogo (HF sløyfa) på materiell, kursbevis og i markedsføring.

Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det

systematiske HMS arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og

arbeidsmåter.

Kurset setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet,

effektivitet og lønnsomhet.

 

Målgruppen har krav på nødvendig opplæring, og bør også gjennomføre dette i rimelig tid etter at hun/han tiltrådde verve

Interne fordeler av et godt HMS arbeid

Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid

 

Interne fordeler av et godt HMS arbeid

Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid

Lavere sykefravær

• Fornøyde medarbeidere/økt trivsel

• Medarbeidere som tar ansvar! Engasjement

• Samhold

• Forebygger skader og ulykker

• Beredskap i tilfelle skader på mennesker og utstyr

• Reduserte forsikringspremier

• Tydelige rutiner

• God arbeidsflyt

• Økt produktivitet

• Økonomisk vekst

Fornøyde kunder/tillit

• Service

• Gode produkter

• Få reklamasjoner

• Sikkerhet mot krav

• Mersalg

• Fordel ved anbud

• Tilfredsstiller krav fra tilsynsmyndigheter

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: