Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutdanningen-40 t

Kurs-id: 344162
Sted: AOFs lokaler
Timetall: 40
Kursstart Info: 26.10.2020 - 04.11.2020
Klokkeslett: 09:00 - 17:00
Påmeldingsfrist: 26.10.2020
Pris: kr 7900 ink materiell og lunsj
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsmiljøutdanningen er grunnsteinen i HMS/arbeidsmiljøopplæringen.
 
Kursdager er 26.10+27.10 og 03.11+04.11.20 Deltagerne skal også jobbe med en hjemmeoppgave i mellom samlingene som er tilknyttet kurset og arbeidsplassen.
 
AOFs grunnkurs er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivets organisasjoner, virksomheter og ressurspersoner fra ulike bransjer. AOF Norge samarbeider med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som avtalefestet kursarrangør på vegne av LO og NHO.
Dette innebærer at man følger egne kvalitetskriterier gitt av partene i tillegg til kravene nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale — noe som dokumenteres ved at
AOF Norge benytter partenes felleslogo (HF sløyfa) på materiell, kursbevis og i markedsføring.
Image result for aof verneombud
 
Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det
systematiske HMS arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og
arbeidsmåter.
Kurset setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet,
effektivitet og lønnsomhet.
 
Målgruppen har krav på nødvendig opplæring, og bør også gjennomføre dette i rimelig tid etter at hun/han tiltrådde verve
Interne fordeler av et godt HMS arbeid
Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid
 
Interne fordeler av et godt HMS arbeid Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid
Lavere sykefravær
• Fornøyde medarbeidere/økt trivsel
• Medarbeidere som tar ansvar! Engasjement
• Samhold
• Forebygger skader og ulykker
• Beredskap i tilfelle skader på mennesker og utstyr
• Reduserte forsikringspremier
• Tydelige rutiner
• God arbeidsflyt
• Økt produktivitet
• Økonomisk vekst
Fornøyde kunder/tillit
• Service
• Gode produkter
• Få reklamasjoner
• Sikkerhet mot krav
• Mersalg
• Fordel ved anbud
• Tilfredsstiller krav fra tilsynsmyndigheter

Image result for aof verneombudHF sløyfa

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: