Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutdanningen-40 t Grunnkurs virtuelt klasserom for hele Norge

Kurs-id: 365935
Sted: teams virtuelt klasserom
Timetall: 40
Kursstart Info: 5-6.5.2021 - 19-20.5.2021
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 26.04.2021
Pris: kr 7 900,-
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsmiljøutdanningen - Grunnkurs gjennomføres i virtuelt klasserom i teams. Det er mulig for dem som ønsker å sitte hjemme i sin egen stue og ta kurset. Er man i risikogruppen for smitte, har man her alternativ. Hvis en gruppe fra en arbeidsplass ønsker å gjennomføre dette sammen er det mulig å sitte i møterom og se de andre møtedeltakere på skjerm/ha dialog. Som deltaker på vårt kurs får du undervisning sammen med en klasse via livestreaming på nett. 

Kursdager er 5-6.mai og 19-20.mai 2021. Deltagerne skal også jobbe med en hjemmeoppgave i mellom samlingene som er tilknyttet kurset og arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøutdanningen - Grunnkurs, grunnopplæring i arbeidsmiljø, er selve grunnsteinen i HMS opplæringen som både ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være de aktive aktørene for et bedre arbeidsmiljø som de både kan og bør være. Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø/HMS arbeid.

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Gjennom et landsomfattende nettverk av avdelinger og veiledere tilbys kurs over hele landet.
AOF er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).

AOF følger dermed også egne kvalitetskriterier gitt av HF i tillegg til de kravene som er nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale.
Dette dokumenteres ved at AOF benytter partenes felleslogo (HF sløyfa) på materiell, kursbevis og i markedsføring.

 

Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det

systematiske HMS arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsmåter.

Kurset setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet,

effektivitet og lønnsomhet.

Målgruppen har krav på nødvendig opplæring, og bør også gjennomføre dette i rimelig tid etter at hun/han tiltrådde verve

Interne fordeler av et godt HMS arbeid

Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid

 

Interne fordeler av et godt HMS arbeid

Eksterne fordeler av et godt HMS arbeid

Lavere sykefravær

• Fornøyde medarbeidere/økt trivsel

• Medarbeidere som tar ansvar! Engasjement

• Samhold

• Forebygger skader og ulykker

• Beredskap i tilfelle skader på mennesker og utstyr

• Reduserte forsikringspremier

• Tydelige rutiner

• God arbeidsflyt

• Økt produktivitet

• Økonomisk vekst

Fornøyde kunder/tillit

• Service

• Gode produkter

• Få reklamasjoner

• Sikkerhet mot krav

• Mersalg

• Fordel ved anbud

• Tilfredsstiller krav fra tilsynsmyndigheter

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: