Helse miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutdanningen - grunnkurs

Kurs-id: 346982
Sted: Tune Prestegård
Timetall: 40
Kursstart Info: 20. - 22. og 27. og 28. april
Klokkeslett: 08.30 hver dag
Påmeldingsfrist: 10.02.2020
Pris: kr 8650
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 916 46 395
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsmiljøutdanning - 40- timers grunnopplæring i arbeidsmiljø, er selve grunnsteinen i HMS opplæringen.

For verneombud og representanter i Arbeidsutvalg er dette kurset pålagt gjennom Arbeidsmiljøloven § 6-5. Opplæringen skal gi deg den kunnskapen du trenger for å være en aktiv aktør for et bedre arbeidsmiljø.

40- timers grunnopplæring anbefales også til ledere og andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø og HMS arbeid.

KURSETS INNHOLD: 

Opplæringen har som mål å gi innsikt i og forståelse for alle sider ved HMS arbeid. Du lærer om arbeidsmåter, teknikker og systemer som du kan ta med deg tilbake til arbeidsplassen. Kursets tre moduler skal gi deg et godt grunnlag for handlinger og resultater.

Modul 1 - Grunnleggende basismodul - 16 timer  

Arbeidsliv og arbeidsmiljø - Grunnopplæring arbeidsmiljø - Relevant lov og regelverk - Fullt forsvarlig arbeidsmiljø - Roller, ansvar og oppgaver - Bedriftskultur - Holdninger, adferd og motivasjon - Risiko - Systematisk HMS arbeid - Kartlegging, metoder og verktøy - Handlingsspiralen
 
Modul 2 - Temamodul (arbeidsmiljøfaktorer) - 16 timer
 
Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima generelt- Støy - Personlig verneutstyr (PVU) - Kjemisk arbeidsmiljø - Ergonomi - Fysisk aktivitet - Førstehjelp - Biologisk arbeidsmiljø - Psykososialt arbeidsmiljø generelt - Arbeidsorganisering - Omorganisering og endringsprosesser - Stress, press og utbrenthet - Trusler og vold - Alenearbeid - Mobbing/trakassering - Andre faktorer - generelt - Arbeidstid og helse - Inkluderende arbeidsliv - Konflikter på arbeidsplassen - Personvern, kontroll og overvåking - Varsling - Sosial dumping.
 
Modul 3 - Bransje/yrkesmodul - 8 timer
 
Hvem er vi/bransjen/yrket? - Arbeidsmiljøutfordringer - Hvordan ta tak i gode eksempler på egen arbeidsplass
 
 
HVORFOR VELGE AOF?
 
AOF valgt av partene i arbeidslivet - AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbyder. Gjennom et landsomfattende nettverk av avdelinger og veiledere tilbys kurs over hele landet. AOF er en av kun tre opplæringsaktører som er valgt av Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).
 
AOF har klare kvalitetskriterier - AOF følger dermed også egne kvalitetskriterier gitt av HF i tillegg til de kravene som er nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale.
Dette dokumenteres ved at AOF benytter partenes felleslogo (HF sløyfa) på materiell og kursbevis. 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: