Helse miljø og sikkerhet

ADR grunnkurs - Aksdal

Kurs-id: 348066
Sted: Aksdal Næringspark
Timetall: 24
Kursstart Info: 28.02.2020 - 01.03.2020
Klokkeslett: 09:00 - 17:00
Påmeldingsfrist: 27.02.2020
Pris: kr 4990
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander som kan representere en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.
Sjåfør som skal transportere farlig gods må gjennomgå særskilt opplæring hos godkjent kursarrangør.
Sjåfør som skal transportere farlig gods i tank, eksplosivt eller radioaktivt materiale må i tillegg gjennomføre et spesialiseringskurs.
Etter bestått prøve utstedes ADR-kompetansebevis.
Bestemmelser om opplæring, prøve og kompetansebevis fremgår av forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods § 11, herunder ADR kapittel 8.2.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: