Helse miljø og sikkerhet

ADR Grunnkurs + Klasse 1 + Tank - Bodø

Kurs-id: 336615
Sted: AOF Nordland
Timetall: 25
Kursstart Info: 17.01 - 19.01.2020
Klokkeslett: Kl 17:00
Påmeldingsfrist: 10.01.2020
Pris: kr 7250
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander som kan representere en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.
Sjåfør som skal transportere farlig gods må gjennomgå særskilt opplæring hos godkjent kursarrangør.
Sjåfør som skal transportere farlig gods i tank, eksplosivt eller radioaktivt materiale må i tillegg gjennomføre et spesialiseringskurs.
Etter bestått prøve utstedes ADR-kompetansebevis.
Bestemmelser om opplæring, prøve og kompetansebevis fremgår av forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods § 11, herunder ADR kapittel 8.2.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: