Kompetansepluss Arbeid

Dette er et tiltak fra myndighetene for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i norsk språk, lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemidler (IKT).

Søk om midler til opplæring av ansatte - i lag med oss!

Mange bedrifter opplever at de trenger oppdatering av sine ansattes lese-, og skriveferdigheter på bakgrunn av større krav til dokumentasjon og rapportering.

Andre bedrifter har utfordringer med at flere og flere verktøy blir digitale og hadde hatt behov for mer opplæring av de ansatte i digitale ferdigheter.

Økonomiflyt i bedriften er ofte noe mange ansatte har problemer med å lese og forstå. Hva med å øke de ansattes kompetanse innen bedriftsøkonomi gjennom opplæring i regneferdigheter?

Har din bedrift minoritetsspråklige som behersker norsk for dårlig i forhold til hva dere hadde ønsket? Norskopplæringstiltak kan være med å gi disse det løftet de trenger for å utføre jobben enda bedre.

Det lyses nå ut nærmere 200 millioner kroner gjennom Kompetansepluss til opplæring for bedrifter og offentlige etater som ønsker å styrke ansattes basisferdigheter.

Ta kontakt innen 15. november med tone.robberstad@aofhaugaland.no eller telefon: 917 55 798, for mer utfyllende informasjon om Kompetansepluss.
 

Vi er klare til å skreddersy en søknad om midler, i lag med dere – Er dere klare?