Grunnskole

Voksne kan ha rett til grunnskoleutdanning under noen bestemte forhold. Er du over opplæringspliktig alder, trenger du grunskole er to av spørsmålene som stilles. Hvis du er over 25 år kan du også ha rett til videregående opplæring. Din AOF avdeling vil hjelpe deg med disse spørsmålene.