Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Hvorfor velge fagskole?

Det er mange gode grunner til å velge en fagskoleutdanning. Det de fleste studentene opplever er at undervisningen er lagt opp med vekt på praktisk arbeid, og at dine erfaringer fra tidligere verdsettes. Fagskolene har tette bånd til arbeidslivet, som også er med på å utvikle skolenes utdanninger. Målet er at man under utdanningen skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis.

En fagskoleutdanning vil gi deg den praktiske kompetansen du trenger for å kunne fungere i arbeidslivet fra dag én, Samtidig har du en solid plattform for videre utdanning hvis du en skulle ønske det.

 « Det å være student hos AOF Haugaland har vært veldig spennende, lærerikt og gitt meg utfordringer i hverdagen. Fagskoleutdanningen innen rus og psykisk helse har gitt meg masse muligheter. Jeg vil anbefale andre å prøve AOF Haugaland- de er svært dyktige og har mange spennende utdanningsalternativer. »
Anette Søderlund Johannessen, vikar i Rusomsorgen Haugesund kommune-
« Desse to studieåra har gitt meg mye ny kunnskap og ei ny "plattform " å stå på. Eg kjenner eg har blitt tryggare som hjelpepleier og meir reflektert som medmenneske. Eg anbefaler dette studiet på det varmeste til andre studenter! Og nå har eg fått den tillitserkleringa å få vere veileder for 1. års student i Kroniske sykdommer som er i praksis hos oss på Vindafjordtunet, - så då håpar eg å få kunne gi litt tilbake av det eg sjølv har vore heldig å fått! »
- Ingrid J.H.Lillemo
« Fagskolen Psykisk helsearbeid har ført til at jeg har fått utvidet mine ansvarsområder. Lærerne og veilederne hos AOF Haugaland var suverene. De lærte meg det jeg kan i dag. Studiet var tilpasset mitt liv som travel yrkeskvinne med jobb og familie. »
Nina Ellefsen-
« Jeg kan absolutt anbefale Fagskole Rehabilitering til andre. Det jeg lærer bruker jeg på min arbeidsplass. Jeg er blitt tryggere i mine arbeidsoppgaver og tar mer initiativ til å finne alternative løsninger for å møte brukernes ulike behov. Studiet utvikler meg både faglig og personlig. »
- Sandra Bergtun
« I mitt daglige arbeid ved Haugesund sjukehus opplever jeg at flere og flere får en kreftdiagnose. Jeg har hatt et ønske om å lære mer om hvordan jeg på best mulig måte kan hjelpe disse pasientene, og gjennom Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie opplever jeg å få det. »
Mona Munte Høvring-
« Jeg begynte på Fagskole Miljøarbeid for å få faglig input og økt kompetanse innen det fagfeltet jeg jobber med. Studiet gjør meg mer bevisst på hvordan jeg utfører jobben min og hvordan jeg kommuniserer med brukerne. Jeg er også storfornøyd med AOF Haugaland. Det er en ryddig struktur rundt studiet. »
- Vigmund Johnsen