Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget Vg3 - kveld - Haugesund - høst 2020

Kurs-id: 246093
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 120
Kursstart Info: Sept./okt. 2020 - juni 2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 22.500,- (ekskl. materiell og eksamensavgift)
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Byggdrifterfaget

Har du erfaring fra arbeid som vaktmester eller arbeid knyttet til drift og vedlikehold av bygg? Da kan fagbrev som byggdrifter være noe for deg!

Byggdrifterfaget ble et nytt lærefag i 2014, og det er stort behov for personer med fagbrev på dette området.

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken fra kl. 17.00 - 21.00. Hvilke ukedager det blir vil det bli opplyst om på et senere tidspunkt.


Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.


Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Haugaland. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål anbefaler vi deg å kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post (etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO-organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfondFagforbundetHandel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening, ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.


Hovedområder som inngår i utdanningen:

  • Drift og vedlikehold
  • Bransjelære


Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Acampus hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning mot slutten av kursperioden.


Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/juni. Frist for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september.

All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.


Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på - vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Byggdrifterfaget!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: