Studiekompetanse Generell

Naturfag Vg3 påbygg inkl lab - dag - Haugesund - høst 2019

Kurs-id: 304433
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 90
Kursstart Info: 11.09.2019 - 29.04.2020
Klokkeslett: 08.15 - 15.30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 10.900,- (ekskl. materiell og eksamen)
Antall dager: 5
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Undervisningsplan med ukedag og tidspunkt kommer seinere. Meld deg på så holder vi deg oppdatert.
 

I undervisningen inngår også lab-øvelser.

Forkunnskaper

Fullført Vg1 Naturfag for yrkesfag

 
Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

 

Kurset inngår i følgende programpakker

Påbygg for yrkesfag med fagbrev dagtid

Eksamen

  • Privatisteksamen muntlig praktisk i mai 2020.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren 2020, er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Fagkoder
NAT1003: Naturfag Vg3 – påbygg til generell studiekompetanse
 
Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benytter vi læringsplatformen itslearning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

 
Tradisjonelt er det her i landet en positiv holdning til friluftsliv og fornuftig bruk av våre store naturområder. Undervisningen i naturfag støtter opp om slike holdninger og gir kunnskap og forståelse som fremmer viljen til å verne om naturressursene på jorda. Naturfaget er mangfoldig og rommer flere fagdisipliner. Lærestoffet hentes først og fremst fra biologi, fysikk og kjemi, men stoff fra andre fag trekkes også inn der det er naturlig.

 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: