Kompetansepluss Arbeid

Dette er et tiltak fra myndighetene for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i norsk språk, lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemidler (IKT).

Alle våre Kompetansepluss Arbeid kurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Økt kompetanse i arbeidslivet 2019 Rogaland/Haugesund 04.03.2019 Påmelding