Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal

Kurs-id: 314589

Pris: Studentavgift er 400,- kr

Lygna Næringshage , Lyngdal
Kursstart Info: 15.09.2021 - 15.06.2023
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Mette Celius
E-post: Mette.celius@aof-fagskolen.no


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: