Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund

Kurs-id: 296660

Pris: Studentavgift er 400,- kr

AOF Haugaland Kurssenter , Haugesund
Kursstart Info: 03.09.2020 - 15.06.2022
Tid: 09:00 - 14:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Cathrine Westmork
E-post: cathrine.westmork@aof-fagskolen.no


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: