Fagskoler

Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - kveld - Haugesund - høst 2021

Kurs-id: 354007
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 212
Kursstart Info: 08.09.2021 - 15.06.2022
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 200,- (studentavgift)
Kontaktperson: Cathrine Westmork
E-post: cathrine.westmork@aof-fagskolen.no
Telefon: 52709008
Mobil: 97094461
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Oppstart er med forbehold om godkjent studiested! Ukedag er ikke fastsatt ennå. Dette kommer vi tilbake til.

Utdanningen har offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Studenten må også betale en studentavgift på 200,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Er du organisert i Fagforbundet eller en annen fagforening, kan du søke om stipend som vil kunne dekke deler av litteraturkostnadene.


Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming (30 studiepoeng)

Målgruppe

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, aktivitører eller andre som har en grunnutdanning inne helse- og oppvekstfag

 

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene for helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Opptakskrav til realkompetanse

Det kan søkes opptak til utdanningen på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke-formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Relevant praksis for realkompetansevurdering inluderer arbeidsoppgaver innen helsesektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger og dag-/aktivitetssentre.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

 • bestått teori til fagprøven innen Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Aktivitørfaget eller som omsorgsarbeider og i tillegg ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
 • minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)

 

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

 

Yrkesfunksjon og -kompetanse

Fagskoleutdanningen Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming retter seg mot ansatte som arbeider i bolig, bofellesskap, dagsenter eller aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring for mennesker med utviklingshemming i samarbeid med andre yrkesgrupper. 

 

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på et halvt år. Studiet inneholder 2 teoriemner, praktisk matlaging og et fordypningsemne. Undervisningen er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i studieperioden.

 • Undervisningen foregår ca. 5 kvelder i mnd. fra kl. 17.00 - 21.00
 • Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave

 

Faglig innhold

Emne 1: Helse- og omsorgsfagene i et samfunnsmessig perspektiv

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og omsorgsfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Kosthold for mennesker med utviklingshemming - inkludert praktisk matlaging

 • Næringsstoffer og matvaregrupper. Trygg mat
 • Kostholdsarbeid i miljøarbeid for mennesker med utviklingshemming
 • God ernæringspraksis i miljøarbeid for utviklingshemmede
 • Mat og måltider
 • Forebygging og behandling av overvekt/underernæring/feilernæring
 • Fysisk aktivitet
 • Kost ved ulike diagnoser og sykdomstilstander
 • Særlige hensyn knyttet til utviklingshemmede og ernæring
 • Ernæringsomsorg og motivasjon
 • Observasjonspraksis og praktisk matlaging

Emne 3: FordypningsemneGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: