Fagskoler

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger

Kurs-id: 331280
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, Prof.Olav Hanssens vei 7a, Ullandhaug v/UIS
Timetall: 361
Kursstart Info: September 2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Studentavgift er 400,-
Kontaktperson: Gunn-Anne Larsen
E-post: gunn-anne.larsen@aof-fagskolen.no
Telefon: 52 70 89 98
Mobil: 413 24 432
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen har offentlig finansiering. Utgifter til litteratur og studentavgift dekkes ikke av finansieringen. 

Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.
 

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet
Etterspørselen etter kvalifiserte HMS Rådgivere er stor. Kvalifiser deg til spennende jobber innen helse-miljø og sikkerhet og bli ettertraktet i arbeidslivet. Fagskolen Helse, miljø og sikkerhet er et godt steg i riktig retning. Du skal kunne bruke det du lærer på skolen i dag – på jobb i morgen!

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS-området, da er Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet noe for deg!
 

Studiet passer for
Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

 

Opptakskrav
Fullført og bestått videregående opplæring eller fagbrev.
Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak kan også skje på bakgrunn av realkompetanse. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.

Hva er realkompetanse? Realkompetanse er en måte å få opptak til utdanningen på, selv om du ikke fyller kravene nevnt ovenfor. Du må ha relevant kompetanse til utdanning. Realkompetanse kan være lønnet eller ulønnet arbeid, tidligere utdanning, kurs eller organisasjonserfaring.
 

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Hvorfor Fagskole?
AOF Haugalands fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å jobbe som HMS-rådgiver. Fagskolen er en ny og praktisk rettet utdanning på høyere nivå som bygger på en videregående opplæring.

Næringsliv og myndigheter stiller stadig strengere krav til HMS på arbeidsplassen. Gjennom AOF Haugalands fagskole tilegner du deg de nødvendige verktøyene for å møte morgendagens utfordringer og muligheter.
 

Fordeler for bedriften
Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme.

Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatt HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltakelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.
 

Jobbmuligheter
Med fagskoleutdanning HMS kan du jobbe i både offentlige og private virksomheter. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende. 
HMS er like aktuelt i offentlig som privat sektor. Det gjør at du med denne utdanningen har mange muligheter i arbeidslivet.
 

Organisering av opplæringen

  • Undervisningen foregår på AOF Fagskolens i I-park, Prof. Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
  • Undervisningen foregår ca. fem kvelder per måned over 4 semestre (2 år)
  • Vi bruker en læringsplattform som gjør det mulig å ta utdanningen selv med offshorerotasjon eller reisejobb
  • Hvert emne avsluttes med en skriftlig oppgave
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad"

 

Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsoppgave med individuell muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål og du kan da bruke tittelen HMS-rådgiver.

Fullført fagskoleutdanning gir 60 studiepoeng.

Faginnhold

Emne 1: Basismodul; Studieteknikk, kommunikasjon og samhandling, Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer, fysiske- og psykososiale faktorer

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

Emne 5: Fordypning i selvvalgt emne; obligatorisk fordypningsarbeidGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: