Fagskole Demensomsorg - kveld - Haugesund - høst 2021

Kurs-id: 347883

Pris: 200,- (studentavgift) kr

AOF Haugaland Kurssenter , Haugesund
Kursstart Info: 08.09.2021 - 15.06.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Cathrine Westmork
E-post: cathrine.westmork@aof-fagskolen.no


Jeg søker på bakgrunn av formell kompetanse:
Dokumentasjon på:
ingen filer
Ny fil
Jeg søker på bakgrunn av realkompetanse:
Utdanning: Utdanning/kurs og lignende du har gjennomført må dokumenteres
Endre
Praksis: Relevant arbeidserfaring (Bør i størst mulig grad være dokumenter av arbeidsgiver eller annen offentlig myndighet)
Endre
Ulønnet arbeid/omsorgsarbeid (legg ved kopi av egne barns fødselsattest/bekreftelse fra lege eller andre offentlige personer)
Endre
Organisasjonsarbeid/verv (før opp relevant arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner)
Endre
Egenvurdering
Egenvurderingen skal inneholde følgende punkter: