Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Bergen Vestland/Bergen 07.09.2022 Påmelding
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Haugesund Rogaland/Haugesund 15.02.2022 Påmelding
Arbeid med ungdom - Bergen Vestland/Bergen 06.09.2022 Påmelding
Arbeid med ungdom - Haugesund Rogaland/Haugesund 12.09.2022 Påmelding
Arbeid med ungdom - Stavanger Rogaland/Stavanger 14.02.2022 Påmelding
Barn med særskilte behov - Eigersund Rogaland/Egersund 14.09.2022 Påmelding
Demensomsorg - Bryne Rogaland/Bryne 16.02.2022 Påmelding
Demensomsorg - Førde Vestland/Førde 14.09.2022 Påmelding
Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2022 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse - Bergen Vestland/Bergen 07.09.2022 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse - Førde Vestland/Førde 21.09.2022 Påmelding
Effektiviserings- og forbedringsledelse - Kristiansand Agder/Kristiansand S 07.02.2022 Påmelding
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 23.02.2022 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger Rogaland/Stavanger 24.02.2022 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Bergen Vestland/Bergen 06.09.2022 Påmelding
Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.02.2022 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie - Kristiansand Agder/Kristiansand S 10.02.2022 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kroniske sykdommer K2 Agder/Kristiansand S 16.02.2022 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Flekkefjord K1 Agder/Flekkefjord 14.02.2022 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Suldal Rogaland/Sand 08.02.2022 Påmelding
Helse, miljø og sikkerhet - Førde Vestland/Førde 21.09.2022 Påmelding
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - Bergen Vestland/Bergen 06.09.2022 Påmelding
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 14.09.2022 Påmelding
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 20.09.2022 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse - Førde Vestland/Førde 20.09.2022 Påmelding
Kontor-, salg- og serviceledelse - Mandal Agder/MANDAL 08.02.2022 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie - Haugesund Rogaland/Haugesund 12.09.2022 Påmelding
Kroniske sykdommer - Arendal Agder/Arendal 05.09.2022 Påmelding
Kroniske sykdommer - Bergen Vestland/Bergen 06.09.2022 Påmelding
Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.02.2022 Påmelding
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.02.2022 Påmelding
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 14.09.2022 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Bergen Vestland/Bergen 08.09.2022 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Eigersund Rogaland/Egersund 17.02.2022 Påmelding
Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer - Haugesund Rogaland/Haugesund 14.09.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 07.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Dalane Rogaland/Egersund 17.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Kristiansand Agder/Kristiansand S 01.02.2022 Påmelding
Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.02.2022 Påmelding
Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 16.02.2022 Påmelding