Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 27.08.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 05.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna(0-3 år) i barnehagen, Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 21.02.2019 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen- Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 05.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Lyngdal - Finansiert av Utdanningsdirektoratet Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov, Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 11.09.2019 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Haugesund Vår 2020 Rogaland/Haugesund 27.01.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 22.01.2020 Påmelding
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet - Stavanger Rogaland/Stavanger 13.02.2019 Påmelding
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie - Haugesund Rogaland/Haugesund 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Stavanger Rogaland/Stavanger 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming- Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helse - Lyngdal K2 Vest-Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - Stavanger Rogaland/Stavanger 04.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 16.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Stavanger Rogaland/Stavanger 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Ølen Rogaland/Ølen 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 05.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 17.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Lyngdal K1 Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 03.09.2019 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Ølen K1 Rogaland/Ølen 03.09.2019 Påmelding