Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 04.03.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Vennesla Vest-Agder/Kristiansand S 25.02.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Arendal Aust-Agder/Arendal 01.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Stavanger Rogaland/Stavanger 07.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bergen Hordaland/Bergen 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bryne Rogaland/Bryne 17.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Sauda Rogaland/Sauda 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Hafrsfjord 27.01.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Haugesund Rogaland/Haugesund 12.02.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Haugesund Rogaland/Haugesund 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Stavanger Rogaland/Stavanger 17.02.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Bergen Hordaland/Bergen 26.08.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Sauda Rogaland/Sauda 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Bergen Hordaland/Bergen 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Haugesund Rogaland/Haugesund 26.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 23.01.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 26.01.2021 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger Rogaland/Stavanger 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming - Bergen Hordaland/Bergen 26.08.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 03.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bergen Hordaland/Bergen 25.08.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Dalane Rogaland/Egersund 11.02.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 08.09.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming - Bergen Hordaland/Bergen 24.08.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse-utviklingshemming - Haugesund Rogaland/Haugesund 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bergen Hordaland/Bergen 24.08.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk Helsearbeid - kveld - Stavanger - høst 2020 Rogaland/Stavanger 23.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Sogndal Sogn og Fjordane/Sogndal 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 08.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Sogndal Sogn og Fjordane/Sogndal 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bergen Hordaland/Bergen 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.09.2020 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.03.2020 Påmelding
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 12.03.2020 Påmelding