Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 27.08.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 23.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Arendal Aust-Agder/Arendal 04.02.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Haugesund Rogaland/Haugesund 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 11.02.2020 Påmelding
Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - Stavanger Rogaland/Stavanger 15.09.2020 Påmelding
Fagskole Barn med særskilte behov - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Bryne Rogaland/Bryne 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Sauda Rogaland/Sauda 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Demensomsorg - Stavanger Rogaland/Stavanger 27.01.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Haugesund Rogaland/Haugesund 12.02.2020 Påmelding
Fagskole Effektiviserings- og forbedringsledelse - Stavanger Rogaland/Stavanger 12.02.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Haugesund Rogaland/Haugesund 27.01.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 23.01.2020 Påmelding
Fagskole Helse, miljø og sikkerhet - Stavanger Rogaland/Stavanger 14.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Arendal Aust-Agder/Arendal 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Bryne Rogaland/Bryne 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Haugesund Rogaland/Haugesund 03.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 18.09.2020 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - Haugesund Rogaland/Haugesund 02.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Haugesund Rogaland/Haugesund 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid - Lyngdal Vest-Agder/Lyngdal 15.09.2021 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.02.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Kristiansand Vest-Agder/Kristiansand S 16.09.2020 Påmelding
Fagskole Rehabilitering - Stavanger Rogaland/Stavanger 09.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Bryne Rogaland/Bryne 04.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Haugesund Rogaland/Haugesund 10.09.2020 Påmelding
Fagskole Veiledning av lærlinger - Stavanger Rogaland/Stavanger 08.09.2020 Påmelding